• Megjelent

  az Infokommunikáció és jog könyv-sorozat legújabb kötete, amely az adatvédelem legújabb tendenciáit vizsgáló doktori kutatás eredményeit foglalja össze.

 • Infokommunikáció és jog

  Negyedévente megjelenő szakmai folyóirat, amely informatikai jogi, távközlési (hírközlési) jogi és médiajogi témájú írásokat közöl.

 • Infokommunikációs Szakmai Nap 2015

  2015. október 16-án sikeresen lezajlott az ISZN2015 a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében.

Infokommunikációs szakjogász képzés

Az IKJK kutatói – képzési programok kidolgozásával, képzésszervezéssel és oktatással – aktív szerepet játszanak az infokommunikációs jogi ismeretek hazai oktatásában. Az egyik legfontosabb képzési forma a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar kínálatában megtalálható, budapesti helyszínű infokommunikációs szakjogász képzés.

Képzés célja, hogy a jogász képzettséggel rendelkező szakemberek az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket szerezzenek. A megszerzett tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

 • Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség
 • Képzési idő: 4 félév (3 tanulmányi félév, 1 záróvizsga félév)
 • Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, kb. kéthetenkénti konzultáció
 • Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 180.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: „Infokommunikációs szakjogász

További információk elérhetők a képzés honlapján.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a képzés vezetőjéhez, Dr. Szőke Gergely Lászlóhoz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), vagy a képzés tanulmányi ügyintézőjéhez, Bauerné Bózsa Zsuzsához (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tevékenységek

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKMAI NAP 2015 - BESZÁMOLÓ

2015. október 16-án a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK), az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (IKJK) és a Magyar Jogász Egylet Média és Reklámjogi Szakosztálya közös szervezésében került sor az Infokommunikációs Szakmai Nap konferenciasorozat 2015-ös rendezvényére a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében.

Az ISZN2015 „Szigorúan ellenőrzött kapuőrök – az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései” című konferencia a digitális világ új kapuőreiként tevékenykedő internetes forgalomirányítók szabályozási kérdéseit járta körül. A keresőszolgáltatások és mindazok a szolgáltatások, amelyek a felhasználókat az egyes digitális tartalmakhoz navigálják (forgalomirányítók) jelentősen befolyásolják ugyanis a fogyasztók lehetőségeit az információk elérésében és saját magánszférájuk kialakításában, befolyásolják az interneten működő vállalkozások gazdasági mozgásterét, és egyúttal – szabályzataikon és gyakorlataikon keresztül – jelentős mértékben alakítják a digitális világ magatartási szabályait.

Milyen adatokat és milyen jogi keretek között gyűjtenek a felhasználókról? Azokból milyen részletes profilokat hoznak létre? Ezekhez mely más állami szerv vagy piaci partner (pl. hirdető) férhet hozzá? Mire használják e profilokat? Mekkora hatása van ezeknek az információkhoz való hozzáférésre, azaz a hirdetések, keresési találatok, posztok és megosztások, esetleg a napi hírek mennyire személyre szabottan jelennek meg? Hogyan dől el, hogy egy-egy poszt a közösségi oldalon kinek a számára jelenik meg, és ki elől marad rejtve? Mennyi mozgástere marad a felhasználónak, ha e szereplők jellemzően gazdasági erőfölényben vannak? Versenyjogi eszközökkel kezelhető-e ez a helyzet? Miként alkalmazhatók a szerzői jogi szabályok?


Megannyi kérdés, amelyre egyelőre nincsenek végleges válaszok, de kiindulópontként az látható, hogy a szabályozási problémák elhelyezhetők a hagyományos adatvédelmi jogi, szerzői jogi, médiajogi, kereskedelmi jogi és versenyjogi intézmények keretei között, így e témakörök köré csoportosultak a konferencia előadásai is. Az esemény nem titkolt célja volt, hogy – a releváns kérdések felvetésével és szakmai párbeszéd megindításával – előkészítse a PTE ÁJK és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet közös, 2017 februárjában induló négyéves OTKA kutatási projektjét. Tovább a teljes beszámolóra...