Az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (IKJK) 2004 óta működő független tudományos műhely, amelynek fő célja az informatika és a jog határterületein, így az informatikai jogban, a hírközlési és médiajogban és a jogi informatikában zajló hazai kutatások és képzések előmozdítása és a nemzetközi tudományos közéletbe történő bekapcsolása, valamint tudományosan megalapozott, magas színvonalú gyakorlati szakértői tevékenység ellátása.

Történetének első tíz évében az IKJK a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karába integrált, a Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékével és jogi informatikai doktori programjával szoros személyi és szervezeti kapcsolatban álló kutatási egységként tevékenykedett. Az évek során azonban megteremtődtek az önállósodás feltételei, és jelenleg olyan nonprofit kft. formájában működik, amely ma már több egyetemi kutatóhellyel és doktori iskolával ápol szakmai kapcsolatokat.

Az IKJK kutatói Balogh Zsolt György, Polyák Gábor, Szőke Gergely László, Kiss Attila, és Böröcz István felsőoktatási intézmények oktatói, de az elméleti kutatások mellett jelentős, sok éves gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek informatikai jogi problémák megoldásában, projektek irányításában. Az Intézet tevékenységét tudományos fokozattal, szakjogászi végzettséggel és kiterjedt joggyakorlattal rendelkező szakemberek hálózata segíti. Az EU számos tagállamára kiterjedő kapcsolatrendszer révén az Intézet nemzetközi szakmai és tudományos projektek lebonyolításában is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi, hogy az IKJK szakmai kompetenciája az infokommunikációs jog és a jogi informatika teljes spektrumát lefedje, mind a hazai mind az EU közösségi jog vonatkozásában.

A Kutatóintézet nyitott az együttműködésre más kutatóhelyekkel, civil szervezetekkel és kiemelten a gazdasági élet szereplőivel is. Olyan kutatói hálózatként kíván működni, amely az infokommunikációs szabályozási kérdéseket a legszélesebb jogi, technikai és gazdasági összefüggésekben vizsgálja.

Az IKJK kutatási eredményei megalapozott kiindulópontokként szolgálhatnak a jogalkotás, a jogalkalmazás és további tudományos kutatások számára is. Kiemelten fontos célkitűzés a kutatási eredmények terjesztése, és szakmai viták generálása, elősegítve ezzel az infokommunikációs jog tudományterületének fejlődését.