Infokommunikáció és jog

Az Infokommunikáció és Jog című folyóirat 2004. májusa óta folyamatosan megjelenő szakmai fórum. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a konvergencia szükségessé teszi a média, a távközlés és az informatika – mint technológia és mint piac – korábban elkülönült területeinek közös tárgyalását. Az infokommunikációs jogi szakfolyóirat ennek az egységes személetnek a jogi gondolkodásban való érvényesítésére törekszik. Mivel az infokommunikációs jog nem dogmatikai, hanem tárgyi alapon szerveződik, nem igazodik a hagyományos jogági határokhoz. Vizsgálatában helyt kell kapnia alkotmányjogi (pl. véleményszabadság, információs alapjogok, stb.), közigazgatási jogi (pl. médiaigazgatás, távközlés-igazgatás, versenyjog, az elektronikus kormányzat szabályozási környezete, stb.), polgári jogi (pl. szellemi alkotások joga, személyhez fűződő jogok védelme, a távközlési- és a médiarendszer dinamikája, az elektronikus kereskedelem szabályozási kérdései, stb.), valamint büntetőjogi (pl. gyűlöletbeszéd, informatikai bűncselekmények, stb.) megközelítéseknek is.

A folyóirat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy előmozdítsa a téma tudományos elismertségét. A folyóirat szerkesztésében ugyanakkor döntő szempont, hogy a tudományos elemzések ne szakadjanak el a tényleges, gyakorlati problémáktól. Ennek megvalósítása végett a lap – a hazai jogirodalomban részben hiánypótló módon – folyamatosan figyelemmel kíséri az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett feltétlenül ide értve például az országgyűlési biztosok gyakorlatát, a médiafelügyeleti, hírközlésfelügyeleti és versenyfelügyeleti szervek gyakorlatát, sőt az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is.

A folyóirat célja továbbá az interdiszciplináris szemlélet előmozdítása. A lap a jogi kérdések alaposabb megértése végett rendszeresen közöl az egyes szabályozási kérdésekhez kapcsolódó műszaki és gazdasági témájú tanulmányokat, háttérelemzéseket.

A folyóirat a HVG-ORAC kiadó gondozásában az IKJK szellemi műhelyéből kinőtt szerkesztőbizottság szerkesztésében évente négy alkalommal jelenik meg. Előfizethető a HVG-ORAC weboldalán.

Amennyiben szerzőként működne közre, keresse aktuális publikációs felhívásunkat!

A folyóirat önálló honlapján megtalálhatóak a folyóirat részletes adatai, az egyes lapszámok tartalomjegyzékei, valamint egyes cikkek letölthető (pdf) formátumban is).