Infokommunikációs szakjogász képzés

Az IKJK kutatói – képzési programok kidolgozásával, képzésszervezéssel és oktatással – aktív szerepet játszanak az infokommunikációs jogi ismeretek hazai oktatásában. Az egyik legfontosabb képzési forma a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar kínálatában megtalálható, budapesti helyszínű infokommunikációs szakjogász képzés.

Képzés célja, hogy a jogász képzettséggel rendelkező szakemberek az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki és gazdasági ismereteket szerezzenek. A megszerzett tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

  • Jelentkezési feltételek: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség
  • Képzési idő: 4 félév (3 tanulmányi félév, 1 záróvizsga félév)
  • Oktatás rendje: önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, kb. kéthetenkénti konzultáció
  • Költségtérítés/hozzájárulás mértéke: 180.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév
  • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: „Infokommunikációs szakjogász

További információk elérhetők a képzés honlapján.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a képzés vezetőjéhez, Dr. Szőke Gergely Lászlóhoz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), vagy a képzés tanulmányi ügyintézőjéhez, Bauerné Bózsa Zsuzsához (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)