SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT KAPUŐRÖK
AZ INTERNETES FORGALOMIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI

 

IDŐPONT: 2015. október 16. (péntek) 9.00-16.30
HELYSZÍN: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme
(1055 Budapest, Szalay utca 7.)


A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK), az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (IKJK) és a Magyar Jogász Egylet Média és Reklámjogi Szakosztálya 2015. október 16-án a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében (1055 Budapest, Szalay utca 7.) szakmai konferenciát rendezett.

        


Program letöltése    Előadások letöltése

A KONFERENCIA SZAKMAI KONCEPCIÓJA

A keresőszolgáltatások és mindazok a szolgáltatások, amelyek a felhasználókat az egyes digitális tartalmakhoz navigálják a digitális médiavilág meghatározó szereplői. Ezek az ún. forgalomirányító szolgáltatások (intermediares) befolyásolják a fogyasztók lehetőségeit az információk elérésében és saját magánszférájuk kialakításában, befolyásolják az interneten működő vállalkozások gazdasági mozgásterét, és egyúttal – szabályzataikon és gyakorlataikon keresztül – jelentős mértékben alakítják a digitális világ magatartási szabályait.

A felmerülő szabályozási problémák elhelyezhetők a hagyományos adatvédelmi jogi, szerzői jogi, médiajogi, kereskedelmi jogi és versenyjogi intézmények keretei között. Az adatvédelmi kérdések a forgalomirányítók adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatát érintő jogi környezet mellett az olyan új szabályozási megközelítések alkalmazhatóságára is kiterjednek, mint a privacy by design, illetve az adatvédelmi irányítási rendszer. A médiajogi megközelítés különösen a forgalomirányítók felhasználási feltételeinek alapjogi szempontú vizsgálatát, valamint a forgalomirányítók sokszínű tájékozódásra gyakorolt hatásait foglalja magában. Szerzői jogi oldalról a forgalomirányítók szerzői jogi gyakorlat és az általuk bevezetett üzleti modellek szerzői jogi vonatkozásai vizsgálhatók. A versenyjogi szekció a forgalomirányítókkal kapcsolatban indult versenyhatósági eljárások bemutatására, és e szolgáltatások szűk keresztmetszet jellegéből adódó problémák kezelésének versenyjogi eszközeinek feltárása irányul. Minden szabályozási területhez szorosan kapcsolódik a digitális írástudást erősítő közpolitikai eszközök vizsgálata.
 
A konferencia tematikája igazodik a Pécsi Tudományegyetem és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet közös, 2017 februárjában induló OTKA kutatási projektjéhez. A konferencia célja a projekt alapkérdéseinek felvetése, és a témakörrel kapcsolatos szakmai párbeszéd elindítása volt.

RÉSZLETES PROGRAM

9.00-9.30 Regisztráció

9.30-11.00 I. Szekció – Felvetések, feltevések
Moderátor: Dr. Balogh Zsolt György

Megújult az IKJK
Dr. Szőke Gergely László (egyetemi adjunktus, PTE Állam- és Jogtudományi Kar)
A forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései
Dr. Polyák Gábor (egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar, tudományos munkatárs, Westfälische-Wilhelms Universität Münster Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht)
'Governance': A kommunikáció globális irányítása - szereplők, szerepek és felelősségek
Dr. Rozgonyi Krisztina (szabályozási szakember, University Vienna, Media Governance and Industries Research Lab)
Semlegesség és (új) kapuőrök
Dr. Bartóki-Gönczy Balázs (doktorandusz, PPKE Jog- és Államtudományi Kar)

11.00 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 13.30 II. Szekció – Személyre szabott adatok
Moderátor: Dr. Szőke Gergely László

A relevancia rejtélye. Mitől lesz egy tartalom releváns, és mit gondolnak erről a forgalomirányítók?
Dr. Ződi Zsolt (tudományos munkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet, egyetemi docens, ME Állam- és Jogtudományi Kar)
Gazdasági erőfölény az Amazon és a Google ügyek alapján
Dr. Szilágyi Pál (egyetemi docens, PPKE Jog- és Államtudományi Kar)
Adatvédelmi jog - új kihívások, új jogintézmények
Dr. Balogh Zsolt György (egyetemi docens, BCE Gazdálkodástudományi Kar)
Forgalomirányítók - a profilozás, big data és adatkereskedelem jogcímei
Dr. Fazekas Balázs (ügyvéd, Energia & Kommunikáció Virtuális Ügyvédi Társulás)

13.30 – 14.30 Ebéd

14.30 – 16.30 III. Szekció – Tartalom, semlegesség
Moderátor: Dr. Polyák Gábor

A forgalomirányítók és a véleményszabadság új határai
Dr. Detrekői Zsuzsa (ügyvéd, Origo Zrt.)
A forgalomirányítók tevékenységének szerzői jogi kihívásai
Dr. Grad-Gyenge Anikó (tanszékvezető egyetemi docens, KRE Állam- és Jogtudományi Kar)
Literacy és felhasználói tudatosság
Dr. Nagy Krisztina (elnök, Televele Médiapedagógai Egyesület)
Szabályozási terhek a vállalkozások szempontjából
Dr. Simándi Andrea (jogi igazgató, Microsoft Magyarország Kft.)

Program letöltése    Előadások letöltése