Dr. Balogh Zsolt György

vezető kutató

Jogász, programozó matematikus, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Korábban hosszú időn keresztül a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK) Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékének vezetője, egyetemi docens. 1988 óta egyetemi oktató. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának és az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának jogi informatikai programvezetője. Tagja a British and Irish Legal Education Technology Association (BILETA) és az International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL) nevű nemzetközi tudományos egyesületeknek, valamint alapító tagja és társelnöke a European Academy of Law and ICT tudományos egyesületnek. 1994-ben alapítója és 1997-ig titkára volt a Jogi Informatikai Társaság nevű magyarországi tudományos egyesületnek. Az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (http://ikjk.hu/) alapítója és szakmai vezetője.

Dr. Balogh Zsolt György

 

Dr. Polyák Gábor

Dr. habil. Polyák Gábor LL.M.

vezető kutató

Egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem és a Corvinus Egyetem oktatója, 2014 és 2016 között a Westfälische Wilhelms-Universität kutatója. A Mérték Médiaelemző Műhely nevű think tank szervezet kutatási vezetője. Az Infokommunikáció és Jog című folyóirat főszerkesztője, az infokommunikációs szakjogász szakirányú továbbképzés alapítója. Diplomáit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és a Bölcsészettudományi Kar kommunikáció szakán szerezte. A Bécsi Egyetem Informatikai jogi és jogi informatikai képzési programján LL.M. fokozatot szerzett. Doktori értekezését A médiarendszer kialakítása címmel védte meg. Oktatóként médiajogi, kommunikációpolitikai és informatikai jogi tárgyú kurzusokat vezet. Számos médiajogi, hírközlési jogi és informatikai jogi tárgyú tanulmány és szakértői anyag szerzője. 2010 és 2013 között az MTA Bolyai Ösztöndíjának ösztöndíjas kutatója volt, a kutatás eredményeit Médiaszabályozás, médiapolitika – Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések című könyve foglalja össze.

 

Dr. Szőke Gergely László, PhD

ügyvezető, kutató

Egyetemi adjunktus, belső adatvédelmi felelős. Jogász diplomáját 2004-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (PTE ÁJK), jelenleg a Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoportjának oktatója, valamint a PTE belső adatvédelmi felelőse. Oktatói munkája mellett kutatóként és projektmenedzserként vett részt számos hazai és nemzetközi kutatási projektekben. Főbb kutatási területei közé tartozik a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága, az elektronikus kereskedelem, a különböző elektronikus eljárások szabályozása, egyes médiajogi kérdések. E témakörökben számos magyar és angol nyelvű publikáció szerzője, doktori kutatásait összegző könyve „Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén” címmel 2015-ben jelent meg. Az Infokommunikáció és jog című szakmai folyóirat szerkesztője, valamint a PTE ÁJK infokommunikációs szakjogász képzésének vezetője.

Dr. Szőke Gergely László

 

Dr. Kiss Attila

Dr. Kiss Attila

ügyvezető, kutató

Egyetemi tanársegéd, infokommunikációs szakjogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás Tudományi Karának oktatója. Jogász diplomáját 2011-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetemen, 2009-ben az Egyesült Királyságban a Coventry University (Erasmus), majd 2010-ben Csehországban a brnoi Masaryk Egyetem (Visegrad Fund ösztöndíj) hallgatója.
2011 és 2014 között a PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékének nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatója, témavezetője Balogh Zsolt György. 2013-ban DAAD ösztöndíjasként 3 hónapot kutatott a göttingeni egyetem jogi karán Németországban.
2014 szeptemberétől az NKE KTK Információbiztonsági Tanszékén az infokommunikációs jogi témák mellett az információbiztonsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi jogi szabályozást tanítja alap, illetve szakirányú továbbképzéseken. Kutatási területe elsősorban a személyes adatok és a képmás védelme, több tanulmánya vizsgálja a térfigyelő kamerázás jogi hátterét és az Európai Unió adatvédelmi reformját.

 

Dr. Böröcz István Máté

kutató

Infokommunikációs szakjogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatos doktorandusza, valamint a Tilburg University Law & Technology LL.M. Programjának hallgatója. Kutatási területei közé tartozik a személyes adatok védelme, az elektronikus kereskedelem, valamint a szellemi tulajdonjog. PhD kutatásának témája a Big Data adatbányászati módszerek adat életciklusra gyakorolt hatása, különös tekintettel a profilalkotásra, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálat, mint szabályozó eszköz Big Data környezetben betöltött szerepe. Adatvédelem témakörben több magyar és idegen nyelvű tanulmány szerzője. Doktoranduszi feladatainak teljesítése mellett kutatói és projektmenedzseri feladatokat is vállalt több hazai és nemzetközi kutatási projektben is. 2015-ben a münsteri Westfälische Wilhelms-Universität Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, 2015 és 2016 között a Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) kutatója.

Böröcz István Máté