Az Infokommunikáció és jog szerkesztőbizottsága írásokat vár az infokommunikációs jog területéről a folyóirat soron következő számába. Az írásokat doc, docx, vagy rtf formában kérjük eljuttatni a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre (vagy egyéb egyeztetett címre). A tanulmány szövege mellett minden szerzőtől kérjük a szerzői adatlap kitöltését. A tanulmányokra vonatkozó részletes formai követelményeket itt érheti el.


A tanulmányok kéziratának következő leadási határideje (lapzárta): 2016. március 10.

A megjelenő tanulmányok kiválasztása anonim lektor javaslata alapján, a szerkesztése a szerkesztőbizottság és – szükség szerint – a tanácsadó testület tagjainak bevonásával történik. A folyóirat által érintett jogterületek különösen

 • médiajog, médiapolitika
 • hírközlési jog, hírközléspolitika
 • versenyjog
 • szerzői jog és iparjogvédelem
 • reklámszabályozás
 • a személyiség jogi védelme
 • adatvédelem és információszabadság
 • informatikai biztonság szabályozási kérdései
 • elektronikus kereskedelem szabályozása
 • elektronikus aláírás, elektronikus dokumentumkezelés
 • elektronikus közigazgatás és más elektronikus eljárások
 • az Internettel kapcsolatos sajátos szabályozási kérdések (pl. domain)

A Tanulmányok rovatba jogi tárgyú, tudományos igényű tanulmányokat várunk, kb. 30.000-60.000 leütés terjedelemben.

A Fórum rovatba tematikus tanulmány-sorozatokat teszünk közzé, amelyek több szerzőnek biztosítanak lehetőséget az adott téma különböző szempontú kifejtésére és megvitatására.

A Háttér rovatba az infokommunikációs joghoz kapcsolódó, nem jogi tárgyú háttérelemzéseket várunk, elsősorban műszaki, gazdasági és szociológiai témákban.

A Joggyakorlat rovat célja az infokommunikációs jog körében született bírósági, versenyhatósági és más hatósági döntések rendszerező, elemző ismertetése, a jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozása, kb. 20-40.000 leütés terjedelemben.

Az Első megjelenés rovat a kutatói pálya kezdetén állók (elsősorban egyetemi hallgatók, esetleg fiatal kutatók) számára kínál publikációs lehetőséget.

Az Ajánló rovatba az infokommunikációs jogot érintő kiadványok recenzióit, illetve konferenciákról és szakmai rendezvényekről szóló szakmai beszámolókat várunk (jellemzően 10-20.000 leütés terjedelemben).

A folyóirat önálló honlapján megtalálhatóak a folyóirat részletes adatai, az egyes lapszámok tartalomjegyzékei, valamint egyes cikkek letölthetőek (pdf) formátumban is).